• چگونه صادرات را شروع کنیم؟ - پیشرفته

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : رایگان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی کسب و کار کد دوره r263957048
  نوع دوره کارگاه آموزشی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام رایگان
  مدت دوره 0 روز
  تاریخ شروع 15 دی 1398 تاریخ پایان 15 دی 1398
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 15 دی 1398
  • چگونه صادرات را شروع کنیم؟ - پیشرفته
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • رویا فرامرزی

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید