• جلسه دوم بخش دوم، آموزش مدیریت پروژه بر اساس ®PMBOK

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : 50,000تومان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی کسب و کار - مدیریت کد دوره r428956073
  نوع دوره آموزش مجازی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام 50,000تومان
  مدت دوره 0 روز
  تاریخ شروع 28 آذر 1398 تاریخ پایان 28 آذر 1398
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 22 آذر 1398
  • جلسه دوم بخش دوم، آموزش مدیریت پروژه بر اساس ®PMBOK
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • علی زندیه

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید