• جلسه پنجم بخش دوم، آموزش مدیریت پروژه بر اساس PMBOK

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : 50,000تومان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی کسب و کار - مدیریت کد دوره r527904368
  نوع دوره آموزش مجازی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره گواهی 35 ساعت حضور در دوره آموزشی استاندارد مدیریت پروژه بر اساس PMBOK هزینه ثبت نام 50,000تومان
  مدت دوره 0 روز
  تاریخ شروع 19 دی 1398 تاریخ پایان 19 دی 1398
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 13 دی 1398
  • جلسه پنجم بخش دوم، آموزش مدیریت پروژه بر اساس PMBOK
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • علی زندیه

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید