• دوره آمادگی جسمانی

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : 280,000تومان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی ورزشی کد دوره r974623158
  نوع دوره آموزش مجازی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام 280,000تومان
  مدت دوره 0 روز
  تاریخ شروع 05 آذر 1398 تاریخ پایان 05 آذر 1398
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 04 آذر 1398
  • دوره آمادگی جسمانی
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • مجتبی خورسند

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید