• مشاور روانشناسی

 • مدرس این دور سرکار خانم سوسن نظری می باشند. عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : رایگان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی روانشناسی کد دوره r163582947
  نوع دوره دوره آموزشی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام رایگان
  مدت دوره 28 روز
  تاریخ شروع 01 آبان 1398 تاریخ پایان 29 آبان 1398
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 30 مهر 1398
  • مشاور روانشناسی
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • سرای محله آسمان

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید