• آموزش فیزیک دبیرستان - مدارهای الکتریکی

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : رایگان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی علوم پایه کد دوره r145260379
  نوع دوره دوره آموزشی نوع برگزاری خصوصی
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام رایگان
  مدت دوره 140 روز
  تاریخ شروع 30 مهر 1398 تاریخ پایان 20 اسفند 1398
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 11 دی 1398
  • آموزش فیزیک دبیرستان - مدارهای الکتریکی
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • حسین شاسواری

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید