• کلود

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : رایگان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی برنامه نویسی - نرم افزار کد دوره r267504139
  نوع دوره کارگاه آموزشی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام رایگان
  مدت دوره 1 روز
  تاریخ شروع 29 مهر 1398 تاریخ پایان 30 مهر 1398
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 29 مهر 1398
  • کلود
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید