• عبارات شرطی و توابع

 • این دوره شامل محتوای آموزشی میباشد .

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : رایگان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی نرم افزار کد دوره r326097584
  نوع دوره دوره آموزشی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام رایگان
  مدت دوره 155 روز
  تاریخ شروع 24 مهر 1398 تاریخ پایان 29 اسفند 1398
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 29 اسفند 1398
  • عبارات شرطی و توابع
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • ابوالفضل محمدی جو

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید