• دوره آموزشی MBA

 • این دوره شامل محتوای آموزشی می باشد.

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : رایگان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی کسب و کار کد دوره r094765812
  نوع دوره دوره آموزشی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام رایگان
  مدت دوره 158 روز
  تاریخ شروع 21 مهر 1398 تاریخ پایان 29 اسفند 1398
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 29 اسفند 1398
  • دوره آموزشی MBA
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • Demo Yekita

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید