• دوره آنلاین خوشنویسی با خودکار تحریری توسط آقای محسن فروزنده

 • این دوره مجازی از طریق واتس اپ برگزار و زمان و روز توسط هنرجو تعیین می شود.

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : 240,000تومان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی سایر کد دوره r412768059
  نوع دوره دوره آموزشی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام 240,000تومان
  مدت دوره 77 روز
  تاریخ شروع 06 آبان 1398 تاریخ پایان 23 دی 1398
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 23 دی 1398
  • دوره آنلاین خوشنویسی با خودکار تحریری توسط آقای محسن فروزنده
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • محسن فروزنده

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید