• شناخت تفاوت های شخصیتی بر اساس نماد های اسطوره ای

 • درون هر يك از ما كه زن يا مرد هستيم، زنانگی و مردانگی پنهان وجود دارد كه در جهتگيری زندگی ما بسيار تعيين كننده و موثر هستن؛ دانستن اين مهم كه اكنون زنانگی و مردانگی درونی ما در چه وضعيتی قرار دارند بعضا اهميتی فراتر از چكاپ های ساليانه دارند چرا كه از سمت يكايك ما كمتر ديده و شنيده شده اند....به تعادل رساندن و حفظ اين بخش وجودی كمك شايانی در ارامش درونی ما خواهد كرد.

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : 150,000تومان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی روانشناسی کد دوره r095168734
  نوع دوره دوره آموزشی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام 150,000تومان
  مدت دوره 0 روز
  تاریخ شروع 19 مهر 1398 تاریخ پایان 19 مهر 1398
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 18 مهر 1398
  • شناخت تفاوت های شخصیتی بر اساس نماد های اسطوره ای
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • نسرین چیتگران

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید