• نان های حجیم و نیمه حجیم باحضور استاد شهبازی در نمایشگاه هتلداری تهران

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : رایگان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی آشپزی و نوشیدنی کد دوره r746305182
  نوع دوره کارگاه آموزشی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام رایگان
  مدت دوره 4 روز
  تاریخ شروع 29 مهر 1398 تاریخ پایان 03 آبان 1398
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 28 مهر 1398
  • نان های حجیم و نیمه حجیم باحضور استاد شهبازی در نمایشگاه هتلداری تهران
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • اکبر شهبازی

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید