• نان های حجیم و نیمه حجیم باحضور استاد شهبازی در نمایشگاه شهر آفتاب

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : رایگان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی آشپزی و نوشیدنی کد دوره r069578312
  نوع دوره کارگاه آموزشی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام رایگان
  مدت دوره 4 روز
  تاریخ شروع 20 مهر 1398 تاریخ پایان 24 مهر 1398
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 19 مهر 1398
  • نان های حجیم و نیمه حجیم باحضور استاد شهبازی در نمایشگاه شهر آفتاب
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • اکبر شهبازی

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید