• دوره خوشنویسی

 • این دوره خوشنویسی خط تحریری و قلم می باشد. و هفته ای 1 روز در ساعت های 15:30 الی 17:30 و همچنین 17:30 الی 19:30 تشکیل می شود.

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : 72,000تومان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی سایر کد دوره r792583604
  نوع دوره دوره آموزشی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام 72,000تومان
  مدت دوره 21 روز
  تاریخ شروع 17 مهر 1398 تاریخ پایان 08 آبان 1398
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 16 مهر 1398
  • دوره خوشنویسی
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • فرشته حسن زاده

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید