• نحوه رویارویی با خطاهای برنامه نویسی

 • این دوره شامل محتوای آموزشی میباشد.

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : رایگان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی نرم افزار کد دوره r957468302
  نوع دوره دوره آموزشی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام رایگان
  مدت دوره 544 روز
  تاریخ شروع 01 مهر 1398 تاریخ پایان 30 اسفند 1399
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 30 اسفند 1399
  • نحوه رویارویی با خطاهای برنامه نویسی
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • ابوالفضل محمدی جو

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید