• کتابهای هنرهای نمایشی

 • این دروه به صورت محتوای آموزشی ارائه میگردد.

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : رایگان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی سایر کد دوره r760942581
  نوع دوره دوره آموزشی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام رایگان
  مدت دوره 426 روز
  تاریخ شروع 27 شهریور 1398 تاریخ پایان 27 آبان 1399
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 27 آبان 1399
  • کتابهای هنرهای نمایشی
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • سهیل جمشیدی

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید