• چربیسوزی ( ویژه بانوان )

 • دوره آموزشی یک ماهه، ویژه بانوان می باشد.

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : 140,000تومان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی ورزشی کد دوره r074589632
  نوع دوره دوره آموزشی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام 140,000تومان
  مدت دوره 30 روز
  تاریخ شروع 01 شهریور 1398 تاریخ پایان 31 شهریور 1398
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 31 شهریور 1398
  • چربیسوزی ( ویژه بانوان )
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • فرزانه جعفرزادگان

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید