• یوگا ( ویژه بانوان )

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : 140,000تومان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی ورزشی کد دوره r357480619
  نوع دوره دوره آموزشی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام 140,000تومان
  مدت دوره 30 روز
  تاریخ شروع 01 شهریور 1398 تاریخ پایان 31 شهریور 1398
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 31 شهریور 1398
  • یوگا ( ویژه بانوان )
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • صغری اعلمی

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید