• آموزش ریاضی عمومی ۱ دانشگاه

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : 79,000تومان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی فنی و مهندسی - علوم پایه کد دوره r730652198
  نوع دوره آموزش مجازی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام 79,000تومان
  مدت دوره 0 روز
  تاریخ شروع 31 مرداد 1398 تاریخ پایان 31 مرداد 1398
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 31 مرداد 1398
  • آموزش ریاضی عمومی ۱ دانشگاه
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • امین یارمحمدی

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید