• زبان انگلیسی

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : رایگان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی زبان انگلیسی کد دوره r207138654
  نوع دوره آموزش مجازی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام رایگان
  مدت دوره 0 روز
  تاریخ شروع 20 مرداد 1398 تاریخ پایان 20 مرداد 1398
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 20 مرداد 1398
  • زبان انگلیسی
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • مهدی جعفری

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید