• دوره اصول کمکهای اولیه

 • دوره اصول کمک های اولیه به صورت کارگاه آموزشی در دو جلسه آموزشی برگزار می گردد. مدرس دوره اصول کمک های اولیه سرکار خانم خداداد می باشند.

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : رایگان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی پزشکی کد دوره r619285374
  نوع دوره کارگاه آموزشی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام رایگان
  مدت دوره 0 روز
  تاریخ شروع 13 شهریور 1398 تاریخ پایان 13 شهریور 1398
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 12 شهریور 1398
  • دوره اصول کمکهای اولیه
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • خانم خداداد

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید