• دوره اخلاق مدنی و انضباط ترافیکی

 • کلاس توسط جناب آقای میرشفیعی برگزار می گردد.

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : رایگان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی سایر کد دوره r172658439
  نوع دوره کارگاه آموزشی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام رایگان
  مدت دوره 0 روز
  تاریخ شروع 11 شهریور 1398 تاریخ پایان 11 شهریور 1398
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 10 شهریور 1398
  • دوره اخلاق مدنی و انضباط ترافیکی
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • سرای محله آسمان

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید