• دوره اخلاق مدنی و انضباط ترافیکی

 • کلاس توسط جناب آقای میرشفیعی برگزار می گردد.

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : رایگان

  • مشخصات دوره

  ظرفیت مانده تا تکمیل دوره 35 نفر ظرفیت مانده تا تشکیل دوره 20 نفر
  دسته بندی سایر کد دوره r172658439
  نوع دوره کارگاه آموزشی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام رایگان
  مدت دوره 0 روز
  تاریخ شروع 11 شهریور 1398 تاریخ پایان 11 شهریور 1398
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 10 شهریور 1398
  • دوره اخلاق مدنی و انضباط ترافیکی
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • سرای محله آسمان

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید