اگر می‌خواهید ساده و سریع یک کنفرانس آنلاین داشته باشید از اسکای‌روم استفاده کنید.

اگر می‌خواهید یک وبینار برگزار کنید از ایسمینار استفاده کنید.

اگر می‌خواهید فیلم‌های آموزشی درسی خود را به فروش برسانید به فرادرس مراجعه کنید.

اگر می‌خواهید فیلم‌های آموزشی خود را ارائه کنید از فرانش کمک بگیرید.

اگر می‌خواهید ثبت‌نام و پرداخت رویدادهای خود را مدیریت کنید، آن را به ایوند بسپارید.

اگر می‌خواهید برای مدیریت دوره‌های خود از LMS استفاده کنید، Moodle را امتحان کنید.

اگر می‌خواهید یک وب‌سایت آموزشی درست کنید، وردپرس نصب کنید و چند پلاگین نصب کنید.

اگر می‌خواهید وب‌سایت خود را جایی مطمعن و با کیفیت بالا هاست کنید، سینداد انتخاب خوبی‌است.

اگر می‌خواهید تدریس خصیوصی انجام دهید، به مکتب‌خونه مراجعه کنید.

اگر می‌خواهید آزمون برگزار کنید، از سرویس‌های آزمون‌ساز استفاده کنید.

اگر می‌خواهید اطلاعات دوره‌ها، مدرسان، شرکت‌کنندگان، ثبت‌نام‌ها، واریزی‌ها و غیره را نگهداری کنید Google Sheet انتخاب خوبی‌است.

اگر یک اپلیکیشن آموزشی برای ارائه خدمات آموزشی خود می‌خواهید، برای تولید آن دست به کار شوید.

اگر همه خدمات بالا را باهم می‌خواهید، از یکیتا استفاده کنید.