جدیدترین دوره ها

بیشترین امتیاز دوره ها

محبوب ترین دوره

دوره های رایگان

محتوای آموزشی

محل برگزاری

برگزار کنندگان دوره های آموزشی

مونا اکبری
احمدرضا فاضلی
محمد شرقی
انتشارات ظهور دانایی
دانشگاه تهران
مسیرفردا - آموزش ریاضیات دانشگاهی
وحید رضا خلیل خانی
آوا محمد نژاد
آموزشگاه خلاقیت و شکوفایی آروین
باشگاه کسب و کار
مرکز توسعه و آموزش افق
مسلم عبدی
مونا اکبری
احمدرضا فاضلی
محمد شرقی
انتشارات ظهور دانایی
دانشگاه تهران
مسیرفردا - آموزش ریاضیات دانشگاهی
وحید رضا خلیل خانی
آوا محمد نژاد
آموزشگاه خلاقیت و شکوفایی آروین
باشگاه کسب و کار
مرکز توسعه و آموزش افق
مسلم عبدی

مدرسان دوره های آموزشی

مرکز هوشمندسازی شهرداری منطقه دو
وحیدرضا  خلیل خانی
ساناز رئوف
پیمان فتحی نژاد
ایمان  مشرف
پرتو ایده های نقره ای
روزبه شاهرخی
مهدی محمدی
صادق صابری
محمدعلی  رنجبر
علی  پیشدار
مسعود حسینی
مرکز هوشمندسازی شهرداری منطقه دو
وحیدرضا  خلیل خانی
ساناز رئوف
پیمان فتحی نژاد
ایمان  مشرف
پرتو ایده های نقره ای
روزبه شاهرخی
مهدی محمدی
صادق صابری
محمدعلی  رنجبر
علی  پیشدار
مسعود حسینی

وبلاگ و اخبار

اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید