جدیدترین دوره ها

بیشترین امتیاز دوره ها

محبوب ترین دوره

دوره های رایگان

محتوای آموزشی

محل برگزاری

برگزار کنندگان دوره های آموزشی

یکیتا
مهرداد حسینی
سرای محله صادقیه
مرکز پرورش استعداد و خلاقیت و مهارت زندگی ژی‌نو
محمد رضا معاشرتی
میترا ثاراللهی
مجتبی خورسند
حسین محمود کلایه
سعید تیزرو
بهار داورزنی
آموزشگاه موسیقی نجوا
ساناز صادقیان نژاد
یکیتا
مهرداد حسینی
سرای محله صادقیه
مرکز پرورش استعداد و خلاقیت و مهارت زندگی ژی‌نو
محمد رضا معاشرتی
میترا ثاراللهی
مجتبی خورسند
حسین محمود کلایه
سعید تیزرو
بهار داورزنی
آموزشگاه موسیقی نجوا
ساناز صادقیان نژاد

مدرسان دوره های آموزشی

دکتر احمد پورقاسم
 آموزشگاه زبان های خارجی صدرا
کارگزاری  مفید
پگاه قدیری
میشا جمشیدی
فرزانه رضایی
ساناز رئوف
فائزه احمدی
محمدرضا طائی
محمد پیری
شهاب مجد
سید فضل الله حسینی نژاد
دکتر احمد پورقاسم
 آموزشگاه زبان های خارجی صدرا
کارگزاری  مفید
پگاه قدیری
میشا جمشیدی
فرزانه رضایی
ساناز رئوف
فائزه احمدی
محمدرضا طائی
محمد پیری
شهاب مجد
سید فضل الله حسینی نژاد

وبلاگ و اخبار

اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید