جدیدترین دوره ها

بیشترین امتیاز دوره ها

محبوب ترین دوره

دوره های رایگان

محتوای آموزشی

محل برگزاری

برگزار کنندگان دوره های آموزشی

ابوالفضل حامدی
علی جوانمرد
بشیر کاتوزیان
محمدرضا مریخ
بهنام داغدار
نسرین چیتگران
Valeh-Group
محمد عسگری
ArchSchool
نعیم سروش
جواد سلطانی
مرتضی کرمی
ابوالفضل حامدی
علی جوانمرد
بشیر کاتوزیان
محمدرضا مریخ
بهنام داغدار
نسرین چیتگران
Valeh-Group
محمد عسگری
ArchSchool
نعیم سروش
جواد سلطانی
مرتضی کرمی

مدرسان دوره های آموزشی

محمد  اعتماد
مرکز هوشمندسازی شهرداری منطقه دو
مهدی نیکنامی
سیده هما سیادتی
سارا حقیقی
مجید عقلایی
مجید دوایی دهاقانی
علی واقفی
سهیل جمشیدی
مریم عربلو
کارگزاری  مفید
هاله صناعی
محمد  اعتماد
مرکز هوشمندسازی شهرداری منطقه دو
مهدی نیکنامی
سیده هما سیادتی
سارا حقیقی
مجید عقلایی
مجید دوایی دهاقانی
علی واقفی
سهیل جمشیدی
مریم عربلو
کارگزاری  مفید
هاله صناعی

وبلاگ و اخبار

اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید