جدیدترین دوره ها

بیشترین امتیاز دوره ها

محبوب ترین دوره

دوره های رایگان

محتوای آموزشی

محل برگزاری

برگزار کنندگان دوره های آموزشی

حمرا سلیمی
زینب مرزبان
نعیم سروش
سامان سلامیان
محمدرضا
لطف الله محسنی
واحد هوشمندسازی و کسب و کارهای نوآورانه (استارتاپ) شهرداری منطقه دو
گروه آموزشی امید کریمی
سر کار خانم افسانه محمودی
لیلا چای پیما
محمد اصل غفاریان
امیر روشن
حمرا سلیمی
زینب مرزبان
نعیم سروش
سامان سلامیان
محمدرضا
لطف الله محسنی
واحد هوشمندسازی و کسب و کارهای نوآورانه (استارتاپ) شهرداری منطقه دو
گروه آموزشی امید کریمی
سر کار خانم افسانه محمودی
لیلا چای پیما
محمد اصل غفاریان
امیر روشن

مدرسان دوره های آموزشی

مریم حسنی
سهراب  رحیمی
سعید صابری
حسین شاسواری
مهدی یوسفی نژاد عطاری
علی  زندیه
محمد پیری
حمیدرضا زارعی
علی  جوانمرد
حسین افشاریان
سید اکبر ابطحی
محمدرضا طائی
مریم حسنی
سهراب  رحیمی
سعید صابری
حسین شاسواری
مهدی یوسفی نژاد عطاری
علی  زندیه
محمد پیری
حمیدرضا زارعی
علی  جوانمرد
حسین افشاریان
سید اکبر ابطحی
محمدرضا طائی

وبلاگ و اخبار

اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید