جدیدترین دوره ها

بیشترین امتیاز دوره ها

محبوب ترین دوره

دوره های رایگان

محتوای آموزشی

محل برگزاری

برگزار کنندگان دوره های آموزشی

وحید طاعتی
پگاه قدیری
دبستان فرهنگ سعادت
سرای محله صادقیه
مهدی یوسفی نیا
آکادمی نوآوری و فناوری آما
حانیه نوری
سهراب رحیمی
سعید محمدی
سعید تیزرو
گروه آموزشی امید کریمی
فاطمه حسین زاده
وحید طاعتی
پگاه قدیری
دبستان فرهنگ سعادت
سرای محله صادقیه
مهدی یوسفی نیا
آکادمی نوآوری و فناوری آما
حانیه نوری
سهراب رحیمی
سعید محمدی
سعید تیزرو
گروه آموزشی امید کریمی
فاطمه حسین زاده

مدرسان دوره های آموزشی

علی  فروزش
محمد عسگری
صادق ثابتی
افسانه  محمودی
سامان سلامیان
Demo Yekita
فائزه احمدی
مرکز هوشمندسازی شهرداری منطقه دو
محمد اصل غفاریان
cancer biomedical center
فرزانه خاکبیز
سید اکبر ابطحی
علی  فروزش
محمد عسگری
صادق ثابتی
افسانه  محمودی
سامان سلامیان
Demo Yekita
فائزه احمدی
مرکز هوشمندسازی شهرداری منطقه دو
محمد اصل غفاریان
cancer biomedical center
فرزانه خاکبیز
سید اکبر ابطحی

وبلاگ و اخبار

اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید