جدیدترین دوره ها

بیشترین امتیاز دوره ها

محبوب ترین دوره

دوره های رایگان

محتوای آموزشی

محل برگزاری

برگزار کنندگان دوره های آموزشی

میترا ثاراللهی
نیما ملکی پور
تارا اسکندری
مهری کماندار
مصطفی اسلامی
محمدرضا مریخ
آکادمی کسب و کار نیکان
اصغر قیصری
بوم ورک
مرکز فراگیری ایران
مجتبی خورسند
شهاب مجد
میترا ثاراللهی
نیما ملکی پور
تارا اسکندری
مهری کماندار
مصطفی اسلامی
محمدرضا مریخ
آکادمی کسب و کار نیکان
اصغر قیصری
بوم ورک
مرکز فراگیری ایران
مجتبی خورسند
شهاب مجد

مدرسان دوره های آموزشی

مجتبی خورسند
شهاب مجد
Demo Yekita
واله صفری
سعید صابری
پریسا سلیمی
امیر  مردانی
مرکز  آما
آقای انزانی
محسن  محمدی
مریم حنطوش زاده
سارا حقیقی
مجتبی خورسند
شهاب مجد
Demo Yekita
واله صفری
سعید صابری
پریسا سلیمی
امیر  مردانی
مرکز  آما
آقای انزانی
محسن  محمدی
مریم حنطوش زاده
سارا حقیقی

وبلاگ و اخبار

اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید