جدیدترین دوره ها

بیشترین امتیاز دوره ها

محبوب ترین دوره

دوره های رایگان

محتوای آموزشی

محل برگزاری

برگزار کنندگان دوره های آموزشی

مهدی جعفری
سارا احسانی
اپوایزر - مرکز تخصصی آموزش و مشاوره کسب‌و‌کار
صادق خاک بیز
ابوالفضل محمدی جو
امیر مهدی نحوی
ساناز صادقیان نژاد
حسین محمود کلایه
آموزش های عمومی یکیتا
خانه مشاوره محمدشهر
خانم دکتر نسرین  چیتگران
محمدحسین نوربخش
مهدی جعفری
سارا احسانی
اپوایزر - مرکز تخصصی آموزش و مشاوره کسب‌و‌کار
صادق خاک بیز
ابوالفضل محمدی جو
امیر مهدی نحوی
ساناز صادقیان نژاد
حسین محمود کلایه
آموزش های عمومی یکیتا
خانه مشاوره محمدشهر
خانم دکتر نسرین  چیتگران
محمدحسین نوربخش

مدرسان دوره های آموزشی

مریم حنطوش زاده
علی  زندیه
آقای انزانی
سهراب  رحیمی
فاروق داودپور
امیرضا قوامیان
شهناز جوادی
عباس صمدی
علی خلج
مجتبی خورسند
کامران  صحت
سارا احسانی
مریم حنطوش زاده
علی  زندیه
آقای انزانی
سهراب  رحیمی
فاروق داودپور
امیرضا قوامیان
شهناز جوادی
عباس صمدی
علی خلج
مجتبی خورسند
کامران  صحت
سارا احسانی

وبلاگ و اخبار

اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید