جدیدترین دوره ها

بیشترین امتیاز دوره ها

محبوب ترین دوره

دوره های رایگان

محتوای آموزشی

محل برگزاری

برگزار کنندگان دوره های آموزشی

آکادمی کسب و کار نیکان
آزاده مالمیر
احمدرضا فاضلی
گروه راتینو
رزين اپوكسى
فناوران هوشمند دانا
حسین افشاریان
معاونت آموزش جهاد دانشگاهی
مجتبی آریا راد
سعید تیزرو
محمدجواد ربیعی
مینو نوبهاری
آکادمی کسب و کار نیکان
آزاده مالمیر
احمدرضا فاضلی
گروه راتینو
رزين اپوكسى
فناوران هوشمند دانا
حسین افشاریان
معاونت آموزش جهاد دانشگاهی
مجتبی آریا راد
سعید تیزرو
محمدجواد ربیعی
مینو نوبهاری

مدرسان دوره های آموزشی

علیرضا محمدی فرد
هاله صناعی
شیوا محمودی
امیر مسعود مغربی یامی
مهسا رحیمی
فرزاد حسینی
علی  پیشدار
نیما ملکی پور
ساناز رئوف
واله صفری
حمیدرضا زارعی
انتشارات ظهور دانایی
علیرضا محمدی فرد
هاله صناعی
شیوا محمودی
امیر مسعود مغربی یامی
مهسا رحیمی
فرزاد حسینی
علی  پیشدار
نیما ملکی پور
ساناز رئوف
واله صفری
حمیدرضا زارعی
انتشارات ظهور دانایی

وبلاگ و اخبار

اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید