جدیدترین دوره ها

بیشترین امتیاز دوره ها

محبوب ترین دوره

دوره های رایگان

محتوای آموزشی

محل برگزاری

برگزار کنندگان دوره های آموزشی

سرای محله ستارخان
رزين اپوكسى
آکادمی نوآوری و فناوری آما
سرآمد سازان مدیریت پروژه آیندگان
هاله صناعی
بوم ورک
سما آکادمی
مهری کماندار
مهران واعظ تهرانی
محمدجواد ربیعی
گروه آموزشی امید کریمی
سرای محله صادقیه
سرای محله ستارخان
رزين اپوكسى
آکادمی نوآوری و فناوری آما
سرآمد سازان مدیریت پروژه آیندگان
هاله صناعی
بوم ورک
سما آکادمی
مهری کماندار
مهران واعظ تهرانی
محمدجواد ربیعی
گروه آموزشی امید کریمی
سرای محله صادقیه

مدرسان دوره های آموزشی

حمیدرضا زارعی
سجاد باقرزاده
محمد پیری
سهراب  رحیمی
حسین محمود کلایه
دانشگاه علم و فرهنگ
پیمان فتحی نژاد
محمدرضا علی خواه
مونا امین پور
علیرضا محمدی فرد
علی کرار
مریم عربلو
حمیدرضا زارعی
سجاد باقرزاده
محمد پیری
سهراب  رحیمی
حسین محمود کلایه
دانشگاه علم و فرهنگ
پیمان فتحی نژاد
محمدرضا علی خواه
مونا امین پور
علیرضا محمدی فرد
علی کرار
مریم عربلو

وبلاگ و اخبار

اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید